این تولیدی که از قبل در زمینه تولید لباس زیر فعال است از دیروز به تولید لباس مخصوص (کاورگان) برای کادر درمان که در صف اول مقابله با این بیماری هستند با اشتغال ۲۰ نفر اقدام نموده و روزانه ۴۵۰ دست لباس در این واحد تولید می شود.

photo 2020 03 16 13 45 44

photo 2020 03 16 12 37 07

کلیدواژه ها :

دسته : اخبار شهرستان میانه

این خبر را به اشتراک بگذارید :