به گزارش میانه نیوز، یعقوب شیویاری در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان میانه با اشاره به هجمه‌ها و توطئه‌های دشمنان از بدو انقلاب ازجمله تحمیل جنگ هشت‌ساله علیه کشور اظهار داشت: تأسیس دولت اسلامی از اساسی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی ایران بوده و این امر دشمنان را وا‌داشته تا به هر طریقی ازجمله جنگ اقتصادی علیه انقلاب و نظام ما به پا خیزند اما به کوری چشم دشمنان نظام ما در دنیا تثبیت‌شده و دولت اسلامی تحقق خواهد یافت.