تقدیر کارگران از مدیر خبرگزاری تسنیم شهرستان میانه برای پیگیری مشکلات معیشتی و بیمه‌ای+فیلم

تقدیر کارگران از مدیر خبرگزاری تسنیم شهرستان میانه برای پیگیری مشکلات معیشتی و بیمه‌ای+فیلم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از میانه، انجمن صنفی کارگران و مدیر اداره تأمین اجتماعی شهرستان میانه از "محمد زینالی" مدیر دفتر خبرگزاری تسنیم این شهرستان بابت تهیه گزارش و پیگیری مشکلات معیشتی علی‌الخصوص بیمه کارگران تقدیر...