آبشار سد آیدوغموش شهرستان میانه

آبشار سد آیدوغموش شهرستان میانه

به گزارش میانه نیوز، سد آیدوغموش در فاصله تقریبی ۲۵ کیلومتر در جنوب غربی شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی و شمال غربی ایران قرار دارد. این سد از جریان سطحی رودخانه آیدوغموش که از شاخه های اصلی رودخانه قزل اوزن می...